خاطرات دارابکلا

شهدای دارابکلا اوسا مرسم 

مرقد مطهّر

دارابکلا20

فیلم دارابکلا

پیامبران الهی


+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 89/12/29 و ساعت 17:49 |

 آبخوری گوسفندان در سیدعلی چشمه سر

19 مهر ماه 1393 دارابکلا

ساری مازندران

40.jpg (900×506)

41.jpg (900×506)

42.jpg (900×506)

43.jpg (900×506)

44.jpg (900×506)

45.jpg (900×506)

46.jpg (900×506)

47.jpg (900×506)

48.jpg (900×506)

49.jpg (900×506)

50.jpg (900×506)

51.jpg (900×506)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/27 و ساعت 23:19 |

 جنگل دارابکلا - مرداب جنگلی بِویک"Bev Yek"

دوشنبه 21 مهر ماه 1393

ساری - مازندران

49.jpg (900×506)

50.jpg (900×506)

51.jpg (900×506)

52.jpg (900×506)

53.jpg (900×506)

54.jpg (900×506)

55.jpg (900×506)

56.jpg (900×506)

57.jpg (900×506)

58.jpg (900×506)

59.jpg (900×506)

60.jpg (900×506)

61.jpg (900×506)

62.jpg (900×506)

63.jpg (900×506)

64.jpg (506×900)

65.jpg (506×900)

66.jpg (506×900)

67.jpg (506×900)

68.jpg (506×900)

69.jpg (506×900)

70.jpg (506×900)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/22 و ساعت 20:26 |

دوشنبه 22 مهر ماه 1393

دوشنبه بازار دارابکلا

ساری - مازندران 

1.jpg (900×506)

2.jpg (900×506)

3.jpg (1920×1080)

4.jpg (900×506)

5.jpg (900×506)

6.jpg (900×506)

7.jpg (900×506)

8.jpg (900×506)

9.jpg (900×506)

10.jpg (900×506)

11.jpg (900×506)

12.jpg (900×506)

13.jpg (900×506)

14.jpg (900×506)

15.jpg (900×506)

16.jpg (900×506)

17.jpg (900×506)

18.jpg (900×506)

19.jpg (900×506)

20.jpg (900×506)

21.jpg (900×506)

22.jpg (900×506)

23.jpg (900×506)

24.jpg (900×506)

25.jpg (900×506)

26.jpg (900×506)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/22 و ساعت 11:45 |

 شب عید غدیر 1393 مسجد جامع دارابکلا

تقدیر از زحمت کشان دهیاری 

67.jpg (900×506)

68.jpg (900×506)

69.jpg (900×506)

70.jpg (900×506)

71.jpg (900×506)

72.jpg (900×506)

73.jpg (900×506)

74.jpg (900×506)

75.jpg (900×506)

76.jpg (900×506)

77.jpg (900×506)

78.jpg (900×506) 

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/21 و ساعت 7:59 |


Powered By
BLOGFA.COM
کد هدایت به بالا