خاطرات دارابکلا

شهدای دارابکلا اوسا مرسم 

مرقد مطهّر

دارابکلا20

فیلم دارابکلا

پیامبران الهی


+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 89/12/29 و ساعت 17:49 |

دوشنبه چهارم اسفند 1393

روی پل یورمله

82.jpg (1000×563)

83.jpg (1000×563)

84.jpg (1000×563)

85.jpg (1000×563)

86.jpg (1000×563)

87.jpg (1000×563)

88.jpg (1000×563)

89.jpg (1000×563)

90.jpg (1000×563)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/12/04 و ساعت 13:29 |

سیاتیکا سی تیکا سیتیکا زرد چوکوم

دارابکلا - ساری - مازندران

75.jpg (1000×563)

76.jpg (1000×563)

77.jpg (1000×562)

78.jpg (1000×562)

79.jpg (1000×562)

80.jpg (1000×562)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/12/04 و ساعت 10:0 |

یکشنبه سوّم اسفند 1393

دوّمین برف زمستان امسال

66.JPG (900×506)

67.JPG (900×506)

68.JPG (900×506)

69.JPG (900×506)

70.JPG (900×506)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/12/03 و ساعت 9:46 |

نوید بهار 1394در دل بهمن 1393

19.jpg (1000×562)

20.jpg (1000×562)

21.jpg (1000×562)

22.jpg (1000×562)

23.jpg (1000×562)

24.jpg (1000×562)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/11/26 و ساعت 13:5 |


Powered By
BLOGFA.COM
کد هدایت به بالا