خاطرات دارابکلا

شهدای دارابکلا اوسا مرسم 

مرقد مطهّر

دارابکلا20

فیلم دارابکلا

پیامبران الهی


+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 89/12/29 و ساعت 17:49 |

جاده بین مزارع آغوزگاله لی لم موجاری

این جاده بین مزارع به طول تقریبی 1500 متر "یک و نیم کیلومتر" که از آغوزگاله تا موجاری ادامه دارد با مشارکت زمین داران این منطقه و بخشی از مساعدت شورای اسلامی دارابکلا ، بهسازی شده است. با ساخت کانال و پل در یک قسمتی که چشمه دارد و ریختن ماکادون ، مشکلات زیادی از زمین داران باغ دار و گندم کار این منظقه مرتفع شده است.

این کار نوعی مدیریت مردمی و گروهی می باشد که توسط یورملی های گرامی انجام گرفته است ، که حتی این مدل مدیریت باعث پای کار آمدن مدیریت اوّل محل یعنی شورای اسلامی هم شده است. و اعضای شورای اسلامی هم وقتی مشارکت مردمی را دیدند ، با اشتیاق بخشی از کار را بعهده گرفتند.

پس می شود با تشکیل این گروه های مدیریتی کارهای بزرگ و خوبی هم در محل انجام داد. به امید اینکه در سایر قسمتهای دارابکلا هم با تشکیل این گروه های مدیریتی بخشی از کارها را گروه های مدیریتی مردمی با همکاری شورای اسلامی و دهیاری به عهده بگیرند.

دارابکلا ساری - مازندران 

2.JPG (1000×562)

3.JPG (1000×562)

4.JPG (1000×562)

5.JPG (1000×562)

6.JPG (1000×562)

7.JPG (1000×562)

8.JPG (1000×562)

9.JPG (1000×562)

10.JPG (1000×562)

11.JPG (1000×562)

12.JPG (1000×562)

13.JPG (1000×562)

14.JPG (1000×562)

15.JPG (1000×562)

16.JPG (1000×562)

17.JPG (1000×562)

18.JPG (1000×562)

19.JPG (1000×562)

20.JPG (1000×562)

21.JPG (1000×562)

22.JPG (1000×562)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/11/10 و ساعت 19:22 |

جاده بین مزارع آغوزگاله لی لم موجاری

این جاده بین مزارع به طول تقریبی 1500 متر "یک و نیم کیلومتر" که از آغوزگاله تا موجاری ادامه دارد با مشارکت زمین داران این منطقه و بخشی از مساعدت شورای اسلامی دارابکلا ، بهسازی شده است. با ساخت کانال و پل در یک قسمتی که چشمه دارد و ریختن ماکادون ، مشکلات زیادی از زمین داران باغ دار و گندم کار این منظقه مرتفع شده است.

این کار نوعی مدیریت مردمی و گروهی می باشد که توسط یورملی های گرامی انجام گرفته است ، که حتی این مدل مدیریت باعث پای کار آمدن مدیریت اوّل محل یعنی شورای اسلامی هم شده است. و اعضای شورای اسلامی هم وقتی مشارکت مردمی را دیدند ، با اشتیاق بخشی از کار را بعهده گرفتند.

پس می شود با تشکیل این گروه های مدیریتی کارهای بزرگ و خوبی هم در محل انجام داد. به امید اینکه در سایر قسمتهای دارابکلا هم با تشکیل این گروه های مدیریتی بخشی از کارها را گروه های مدیریتی مردمی با همکاری شورای اسلامی و دهیاری به عهده بگیرند.

دارابکلا ساری - مازندران 

23.JPG (1000×562)

24.JPG (1000×562)

25.JPG (1000×562)

26.JPG (1000×562)

27.JPG (1000×562)

28.JPG (1000×562)

29.JPG (1000×562)

30.JPG (1000×562)

31.JPG (1000×562)

32.JPG (1000×562)

33.JPG (1000×562)

34.JPG (1000×562)

35.JPG (1000×562)

36.JPG (1000×562)

37.JPG (1000×562)

38.JPG (1000×562)

39.JPG (1000×562)

40.JPG (1000×562)

41.JPG (1000×562)

42.JPG (900×506)

43.JPG (1000×562)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/11/10 و ساعت 19:12 |

کوک کلاچ کالی لانه کلاغ دارابکلا

4.jpg (1000×563)

5.jpg (1000×563)

6.jpg (1000×563)

7.jpg (1000×563)

8.jpg (1000×563)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/11/04 و ساعت 10:48 |

مدرسه و مسجد

دارابکلا - ساری - مازندران

14.jpg (1000×563)

16.jpg (1000×563)

18.jpg (1000×563)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/11/03 و ساعت 13:11 |


Powered By
BLOGFA.COM
کد هدایت به بالا