خاطرات دارابکلا

شهدای دارابکلا اوسا مرسم 

مرقد مطهّر

دارابکلا20

فیلم دارابکلا

پیامبران الهی


+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 89/12/29 و ساعت 17:49 |

مناظر زیبای برفی سال 1390 روستای سنه کوه

زمستان 1392 - با تشکر از آقای مهندس عبدی 

1.jpg (572×763)

2.jpg (572×763)

3.jpg (572×763)

4.jpg (572×763)

5.jpg (572×763)

6.jpg (572×763)

7.jpg (572×763)

8.jpg (572×763)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/02 و ساعت 11:11 |

تعیین محدوده منطقه دوشنبه بازار  

 48.jpg (500×281)

49.jpg (500×281)

50.jpg (500×281)

51.jpg (500×281)

52.jpg (500×281)

53.jpg (500×281)

54.jpg (500×281)

55.jpg (500×281)

56.jpg (500×281)

57.jpg (500×281)

58.jpg (500×281)

59.jpg (500×281)

60.jpg (500×281)

61.jpg (500×281)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/06/31 و ساعت 11:4 |

تخریب دیوارهای یورمله برای عقب نشینی2

43.jpg (500×375)

 

42.jpg (500×281)

41.jpg (500×281)

44.jpg (500×375)

45.jpg (500×375)

46.jpg (500×375)

47.jpg (500×375)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/06/31 و ساعت 10:49 |

تخریب دیوارهای یورمله برای عقب نشینی1 

 

26.jpg (500×375)

27.jpg (500×375)

28.jpg (500×375)

29.jpg (500×375)

30.jpg (500×375)

31.jpg (500×375)

32.jpg (338×450)

33.jpg (500×375)

34.jpg (500×375)

35.jpg (500×375)

36.jpg (500×375)

37.jpg (500×375)

38.jpg (500×375)

39.jpg (500×375)

40.jpg (500×375)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/06/31 و ساعت 10:37 |


Powered By
BLOGFA.COM
کد هدایت به بالا