خاطرات دارابکلا

شهدای دارابکلا اوسا مرسم 

مرقد مطهّر

دارابکلا20

فیلم دارابکلا

پیامبران الهی


+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 89/12/29 و ساعت 17:49 |

 گل کاکتوس  تیره های مختلف

دارابکلا - پنجشنبه اوّل آبان 1393 منزل آقای اسماعیل آهنگردارابی

پرورش تیره های مختلف گل کاکتوس با استفاده از خاک های تولیدی خوراکی های قابل بازیافت مثل پوست انواع میوه جات و...

 

14.jpg (900×506)

15.jpg (900×506)

16.jpg (900×506)

17.jpg (900×506)

18.jpg (900×506)

19.jpg (900×506)

20.jpg (900×506)

21.jpg (900×506)

22.jpg (900×506)

23.jpg (900×506)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/08/02 و ساعت 16:52 |

 کانال زیرزمینی دارابکلا

پنجشنبه اول آبان1393

 

24.jpg (550×309)

25.jpg (550×309)

26.jpg (550×309)

27.jpg (281×500)

28.jpg (550×309)

29.jpg (281×500)

30.jpg (281×500)

31.jpg (281×500)

34.jpg (550×309)

35.jpg (550×309)

32.jpg (550×309)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/08/02 و ساعت 16:41 |

 فلفل قرمز و زیبای دارابکلا

ساری مازندران

مهر ماه 1393

78.jpg (900×506)

79.jpg (900×506)

80.jpg (900×506)

81.jpg (900×506)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/30 و ساعت 13:12 |

 اَنار ترش "ملس" زیبای دارابکلا

ساری مازندران

مهر ماه 1393

73.jpg (900×506)

74.jpg (900×506)

75.jpg (900×506)

76.jpg (900×506)

77.jpg (900×506)

+ نوشته شده توسط دارابکلایی در 93/07/30 و ساعت 13:9 |


Powered By
BLOGFA.COM
کد هدایت به بالا